Informační deska

Notářský zápis z členské schůze konané dne 16.2.2015

Originál notářského zápisu byl JUDr. Svobodovou podán k Městskému soudu v Praze.

Příloha: 

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687