Členské schůze

Pozvánka na členskou schůzi

Datum události: 

27.06.2019

Zveme Vás na členskou schůzi, která se koná dne 27.6.2019 v 18,30. Více naleznete v přiložené pozvánce.

Pozvánka na členskou schůzi!

Datum události: 

28.06.2018

Zveme Vás na členskou schůzi konanou dne 28.6.2018 v 18,30 hod. Pozvánku a plnou moc naleznete v příloze.

Členská schůze 29.6.2017 v 18,30

P o z v á n k a
na členskou schůzi

Bytové družstvo Sedmatřicítka
IČ 267 75 565
se sídlem : Praha 4, 5. Května 37, 140 00

svolává členskou schůzi

která se bude konat dne 29.6. 2017 od 18,30 hod. na zahradě domu č.p. 1120, ulice 5. května, Praha 4

Program shromáždění

Pozvánka na členskou schůzi 25.2.2016

Zveme Vás na členskou schůzi viz. pozvánka. Účast nutná, nemůžete-li se dostavit, pověřte prosím přiloženou plnou mocí někoho k zastupování! (plná moc je za pozvánkou). Děkujeme.

Členská schůze za účelem schválení nových stanov!

Datum události: 

16.02.2015

Členská schůze se koná 16.2.2015 v 17,30 hod. ve vestibulu domu. Více info a návrh stanov v přiložených dokumentech. Účast všech nutná. Pokud se nemůžete dostavit použijte přiloženou plnou moc a pověřte k účasti jinou osobu. Děkujeme.

Schůze 15.1.2015 ZRUŠENA!

Datum události: 

15.01.2015

Info v přiloženém dokumentu

Stránky

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687